Ny værkstedsbygning - Båring Højskole
     
   
Snit perspektiv af værkstedsbygning
     
Båring Højskole
Adresse: Højskolevej 2, Båring
Bygherre: Båring Højskole
Udgørelsesår: 1985
 
Båring Højskole’s værkstedsbygning er resultatet af en 1. præmie
i en indbudt arkitektkonkurrence.
Værkstedshuset, med et samlet areal på 659 m2, er hoveddispo-
neret omkring et ankomsttorv og danner ved sin form og beliggen-
hed en afrinding af det eksisterende bygningsanlæg og medvirker
til at skabe et veldefineret lægivende uderum.
Forbindelsesgangene, der er udført af en glasdækket tømmerkon-
struktion, forbinder bygninger og det nye glasvindfang.
Værkstedshuset blev disponeret med henblik på den størst mulige
sammenhæng mellem funktionerne og med stor indbygget fleksibilitet.
Alle rum er velbelyste, og de fleste er forsynet med ateliervinduer.
Der er overalt anvendt naturmaterialer af træ og tegl.

 
    Multiværksted
     
Værkstedsbygningen og ankomsttorvet