Om- og tilbygning Eisbjerghus Efterskole

   

Eisbjerghus Efterskole
Adresse: Eisbjergvej, Nørre Aaby
Bygherre: Eisbjerghus Efterskole
Udviklingsplan: 2006
Byggeopgave: 2007 – 2008
Totalrådgiver: Crone & Duedahlaps

Opgaven er blevet løst totalt fra udviklingsplanniveau til projektering, byggeledelse og fagtilsyn inden for en stram tidsplan og økonomisk ramme.
Der er lagt vægt på at skabe et entydigt markant adgangsforhold via den eksisterende hovedbygning, hvorfra der er adgang til alle skolens funktioner, herunder den nye spisesal.
Samtidig er der taget hensyn til at det eksisterende parkområde ikke berøres, samt at udsigtsforholdene udnyttes optimalt.
Opgaven er i hele forløbet foregået i et nøje samarbejde med skolens ledelse og bestyrelse.

 
    Spise- samlingssal
     
Tilbygning set fra parken