"Gylletanken", Damhavens Skole, Vejle
Snit i "Gylletanken"


   

”Gylletanken", Damhavens Skole
Adresse: Damhaven 13 B, Vejle
Bygherre: Vejle Kommune
Realiseret år 2002

Projekt ”Gylletank” er et velkendt projekt, hvor pædagogik – økologi – og arkitektur indgår i en sammenhæng der tilgodeser og animerer til nye undervisningsprincipper.
”Gylletanken” har fået mange ord med på vejen og projektet et indgået i adskillige konferencer om fremtidens skolebyggeri.
Det bærende idégrundlag har været at skabe en bygning, der i sin form og funktion animerer til tværfaglighed og projektorienteret undervisning, og hvor vanetænkning har vanskelige vilkår. Det stiller i sandhed store krav til lærere og elever, men kun ved at udfordre og eksperimentere kan nye landvindinger nås.

Se i øvrigt:
RUM FOR LÆRING, Kroghs Forlag, 1999
”GYLLETANKEN” ET PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ.
Kassander, 2001.
SKOLENS RUM 1, hæfte 5, Kroghs Forlag, 2001.   
Isometri


"Gylletanken"