Om- og tilbygning Hyllehøjskolen
     
 
Perspektivisk snit
 
   

Hyllehøjskolen
Adresse: Hyllehøjvej 2, Middelfart
Bygherre: Middelfart Kommune
Totalrådgiver: Crone & Duedahlaps
Udførelsesår: 2005 - 2007

Skolen udføres med en underdeling i indskolings-, mellemtrin- og udskolingsafsnit, som hver danner udgangspunkt for et fleksibelt elev- og lærerarbejde med egne fællesarealer og uderum.
Centralt i skolen etableres en ny 2 etages bygning indeholdende pædagogisk servicecenter og hovedindgang i stueplan og administration/personalefaciliteter på 1. sal.
Eksist. fagfløj og aula ombygges og der udføres ny 2-etages tilbygning således at området fremstår som et sammenhængende kreativt område indeholdende sløjd, hjemkundskab, håndgerning, formning, billedkunst og fleksibelt scene/au-la/musikområde.
Skolens forskellige områder sammenkædes af en ny 2-etages hovedgade med torvedannelser ved hovedindgangen og det pædagogiske servicecenter.

 
    Pædagogisk Servicecenter
     
Udskolingsafsnit