Tilbygning til SFO, Østre Skole   
Aksonometri
     
Torvet    


Bygningen er bevidst formet, så den har sit eget arkitektoniske udtryk som "Børnehus".
Ved disponeringen af nybygningens planløsning og rumforløb har målet været at skabe en bygning uden traditionelt institutionspræg, en bygning med skæve vinkler, kroge og varierede rumforløb med indbyggede rumlige oplevelser.
Endvidere har bygningens fleksibilitet i anvendelse og sammenlæg-
ning af rum været et andet mål.
Planløsningen er formet over et gadeforløb og et 2-etages "torv".
Omkring "torvet" er grupperummene placeret i 2 planer med decen-
traliserede garderober og toiletter.
På "torvet" er det store køkken placeret og på 1. sal et mindre.
"Torvet" har mulighed for udvidelse via foldevæg til kombirummet. "Torvet" er lukket ved scenetrappetårn med glasdørsparti i begge etager.
De enkelte grupperum kan opdeles på flere måder og har forskellig karakter alt efter deres placering.

     
Østre Skole
Adresse: Viaduktvej 55, Middelfart
Bygherre: Middelfart Kommune
Udførelsesår: 1999-2000

     
 
SFO'en set fra legeplads