Udviklingsplaner Fjerritslev Kommunes Skoler
     
Udviklingsplanen:
Crone & Duedahl har udarbejdet udviklingsplaner for skolerne i tidligere Fjerritslev Kommune, nu Jammerbugt Kommune.
I samråd med Kommunens forvaltninger og skolerne er de enkelte skoler blevet gennemgået, registreret og optegnet.
På baggrund heraf er udviklingsplanerne blevet udarbejdet med henblik på en tiltrængt pædagogisk og bygningsmæssig opgradering.
I forbindelse hermed er der udarbejdet et anlægsbudget 2005-2016.
Tegnestuen har i samråd med forvaltningerne forestået den endelige prioriterede rækkefølge i forbindelse med realiseringen af planen, med en forelæggelse og gennemgang af udviklingsplanen for Kommunalbestyrelsen.
 
    Udviklingsplaner for Kommunens Skoler
     
 
Prioriteret anlægsbudget 2005-2016   Oversigt over nødvendige rådighedsbeløb 2005-2016