Multisal Vestre Skole
     
Multisalen

  Eksist. skole
Multisalen Vestre Skole
Adresse: Søndergade 41, Middelfart
Bygherre: Middelfart Kommune
Udførelsesår: 1997


Multisalen er en ca. 1.000 m2 nybygning til Vestre Skole i Middelfart og giver, udover den daglige brug til idræt, skolen mulighed for at huse større arrangementer som eksempelvis skolekomedie, -teater, fester, koncerter m.v.
Der er taget størst mulig hensyn til indpasningen i området, både hvad angår placering og arkitektonisk udformning.
Multisalen er nedgravet ca. 1 m, således at den store bygningsvolumen underordner sig den omgivende bebyggelse.
Multisalen er udført med afvalmede tegltage, der er i god sammenhæng med skolens øvrige bygninger.
Langs stien og mod skolegården er omklædningsfaciliteterne beliggende som en lavere 1. etagers bygning, således at salens bygningsvolume her nedbrydes.
Hovedindgangen til multisalen er placeret ved stien, således at det sammenhængende legepladsområde bliver størst muligt.

 
  Perspektiv af Multisal
   
     

Multisalen